Wynagrodzenie

Kontakt: Telefon - 608 641 494 | ul. Więckowskiego 20/42, 90-722 Łódź

Statue of justice

Wynagrodzenie jest uzależnione od wielu czynników. Decydującym jest to czy sprawa będzie wymagała reprezentacji w sądzie. Wówczas wynagrodzenie adwokata lub radcy reguluje ustawa o kosztach sądowych i są one zależne od wartości przedmiotu sporu oraz instancji, w jakiej sprawa będzie rozstrzygana.

Ponadto na wysokość wynagrodzenia wpływa stopień skomplikowania sprawy. Możliwe jest określenie opłaty z góry za przyjęcie danej sprawy do rozpoznania lub też określenie kwoty należnej w przypadku uzyskania korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia. Niewykluczone jest też połączenie obu tych metod.

Naszym klientom będącym głównie przedsiębiorcami oferujemy obsługę prawną na zasadzie stałego miesięcznego wynagrodzenia, bez względu na ilość spraw zlecanych w danym czasie do rozpoznania. Obsługa prawna może polegać zarówno na sporządzaniu opinii prawnych i doradztwie prawnym jak i na reprezentowaniu przed urzędami państwowymi, w tym prowadzeniu spraw w sądach.

Stawki minimalne zależne od wartości przedmiotu sprawy reguluje – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

art. 6
1) do 500 zł – 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.